wEGO

Plesna predstava wEgo raziskuje odnos ega do telesnega, estetskega in prevladujočih idej o lepem in sprejemljivem. Sprašuje se, kje individualne ideje lepega prerastejo v družbeno, in obratno, kje se družbeno lepo ponotranji… ter išče prostor novega.

CLIENT:

Creative Performance Group

Category:

Date: